פעלים ל"ה

בואו ללמוד פעלים ל"ה בזמן עבר

Modificado: 23/08/2021

מספרים

AQUI PODRAN OBSERVAR COMO DECIMOS LOS NUMEROS A PARTIR DEL 20

Modificado: 17/08/2021