מה השעה
 
ימי השבוע

Aprendamos los días de la semana en hebreo [+]

 
ימי השבוע
 
צבעים
 
של מי ה
 
מספרים

AQUI PODRAN OBSERVAR COMO DECIMOS LOS NUMEROS A PARTIR DEL 20 [+]

 
על תחת על יד בין
 
שם עצם+ שם תואר
 
הפכים

PODREMOS OBSERVAR DIFERENTES [+]

 
מה יש # אין בבית?
 
מה בתרמיל? מה עוד בתרמיל
 
עברית בדרך ספר א

Aquí podrás descargar el libro 1 [+]

עברית בדרך ספר ג

Aquí podras descargar el libro 3. [+]

עברית בדרך ספר ב

Aquí podrás descargar el libro 2. [+]

עברית בדרך ספר א

Aquí podrás descargar el libro 1 [+]

 
לא רק.... גם
 
 
 
על תחת על יד בין

שלום תלמידים! היום אנחנו לומדים מילים חדשות [+]