ברוכים הבאים לכתה ב

Abrimos nuestro año de trabajo con alegría  y mucha música!!

Actividad 1: Mirá y escuchá con atención el siguiente video

 

 

 

 

Actividad 2: Escuchá nuevamente la canción e identificá las palabras que faltan en el texto.

 


אִם אֵתָה ___________ בְשַׁפָה מוּזַרָה, 
שְאַני לֹא יוֹדַעַת אוֹתָה, 
 __________  ַאַז אוּלַי כּשְתגיע  
תְיעַלֵם הַשתיקָה 
וְאַני ____________ אַז נוּכַל 
לְדַבֵר וְיהיֶה לַנוּ קַל 
__________ ַזוֹ עִם זה, כּשְתַגיע .. 
ּּוְתִהיֶה אַהַבָה בֵינֵינו 
ּכֹּל הַעוֹלַם  בְיַדֵינו 
וְנִשבוֹר אֶת הַקֵרַח 
כּי שיר מְנַצֵחַ יַבוֹא 

Let the music win it all 
תנצח את הכל 
La musique va tout gagné 
Музыка побеждает 
_____________  מוסיקה בקול  
_____________  בחר אותה, אתה  
So let the music win it all! 

אִם אַתָה מְנַסֶה לְהַגיעַ אֵלַיי, 
 וְאַנִי לֹא קרוֹבָה  ___________, 
אַז אוּלַי כּשְתַגיעַ הַמוּסיקָה, 
ּאַז תִהיֶה אַהַבָה בֵינֵינו, 
ּכֹּל __________ בְיַדֵינו 
וְנִשבוֹר אֶת הַקֵרַח, 
כִּי שיר מְנַצֵחַ יַבוֹא 

Let the music win it all 
תנצח את הכל 
La musique va tout gagné 
Музыка побеждает 
מוסיקה בקול גדול 
בחר אותה, אתה יכול 
So let the music win it all!

 

 

Actividad 3:

  • Leé con atención las palabras que utilizaste para completar la canción.
  • Reunite con un compañero y a traves de esas palabras y teniendo en cuenta la melodía piensen de qué se trata la canción,  elijan un título para la misma y escríbanlo en "comentarios".

 

Actividad 4: 

 

Comencemos el año cantando!!!

 

 

Fecha: 8/4/2018 | Creado por: Myriam Debora
Categoria: Hebreo Avanzado
Etiquetas: Ort, Almagro, Judía, Tercero, Myriam